ارسال سفارش‌ها در سطح شهر کرمان حداکثر ۱۲ ساعت پس از ثبت سفارش در بازه زمانی ساعت ۹ تا ساعت ۲۱ انجام می شود. هزینه ارسال ثابت و برابر با ۱۱ هزار تومان می‌باشد.

سفارش‌ها از سایر شهرها پس از یک روز کاری از ثبت سفارش پردازش و سپس به اداره پست تحویل می شوند. هزینه ارسال سفارش های با وزن کمتر از ۲ کیلوگرم متغیر و بر اساس مقصد محاسبه می‌شود. ارسال سفارش‌های با وزن برابر و یا بیشتر از ۲ کیلوگرم به صورت پس کرایه خواهد بود.

سفارش‌ها با پست پیشتاز (یک تا سه روز کاری) ارسال می‌‌شوند.

بازگشت به بالا